Make your own free website on Tripod.com


 
     Berikut adalah contoh beberapa
     halaman web yang pernah dihasilkan oleh
     ABM Desktop Publication


     Halaman Web At Ta'riif
     Himpunan Koleksi Kertas Kerja mengenai ilmu dan kefahaman Islam 
     Halaman Web Platinum Lane Sdn Bhd
     Sebuah syarikat bumiputera yang menjalankan aktiviti perniagaan berkonsep Islam dalam pelbagai sektor seperti pembuatan, pembinaan, pemakanan, pendidikan dll. 

     Halaman Web Sekolah Rendah Ibn Khaldun
     Sebuah sekolah swasta milik Himpunan Lepasan Institusi-Institusi Pengajian Tinggi Malaysia yang memberi penekanan pendidikan ke arah melahirkan generasi  yang beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT. 

     Halaman Kumpulan Usahawan Muslim Sdn Bhd
     Sebuah organisasi yang menghimpunkan seluruh usahawan muslim untuk bekerjasama, lengkap melengkapi dan saling membantu ke arah merealisasikan kembali sistem ekonomi dan muamalah Islam yang diberkati dan diredhai oleh Allah. 
     KEMBALI KE HALAMAN UTAMA