Make your own free website on Tripod.com


 
BORANG PENDAFTARAN
Kelas Komputer Grafik

 
Nama:....................................................................................................................................................

Alamat:...................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

Telefon:......................................Handphone:..........................................Faks:.....................................
 
Saya ingin mengikuti kursus  tersebut di atas bermula dari tarikh:.....................hingga........................

Bersama-sama ini saya sertakan wang tunai/wang pos/cek bernombor:.............................................
sebanyak RM200.00 sebagai bayaran ke atas kursus yang insyaAllah akan saya ikuti kelak.

 
....................................................                                                ..................................................
Tandatangan peserta:                                                                    Disahkan oleh penerima:
                                                                                                   b/p ABM Desktop Publication
 
Nota: Sila print out borang ini dan bawa bersama-sama anda ketika membuat pendaftaran.
(Boleh difotokopi)
 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
 

BORANG PENDAFTARAN
Kursus Rekabentuk Halaman WEB

 
Nama:....................................................................................................................................................

Alamat:..................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

Telefon:......................................Handphone:..........................................Faks:....................................
 
Saya ingin mengikuti kelas tersebut di atas bermula dari tarikh:.....................hingga........................

Bersama-sama ini saya sertakan wang tunai/wang pos/cek bernombor:.............................................
sebanyak RM200.00 sebagai bayaran ke atas kelas yang insyaAllah akan saya ikuti kelak.

 
....................................................                                                ..................................................
Tandatangan peserta:                                                                    Disahkan oleh penerima:
                                                                                                   b/p ABM Desktop Publication
 
Nota: Sila print out borang ini dan bawa bersama-sama anda ketika membuat pendaftaran.
(Boleh difotokopi)